Albanisch (Shqip)

Këshillimi për shkurorëzimet konsensuale

Këshillim për prindërit sipas paragrafit § 95 Abs. 1a AußStrG mbi nevojat specifike të fëmijëve të tyre të mitur si pasojë e ndarjes/divorcit.

Me ndryshimet e ligjit Kindschafts-und Namensrechtsänderung- Gesetzt 2013 dhe futjen e paragrafit § 95 Abs. 1a AußStrG, prindërit duhet të informohen jashtë gjykate “mbi nevojat specifike të fëmijëve të tyre të mitur që rezultojnë nga divorci/shkurorëzimi”.

Kjo do të thotë se të gjitha çiftet në Austri, të cilat kërkojnë shkurorëzim konsensual (me marrëveshje), janë ligjërisht të obliguar të këshillohen rreth pasojave të divorcit te fëmijët e tyre të mitur dhe të paraqesin dokument duke vërtetuar se e kanë kryer këtë detyrim para gjyqit.

Me këtë ligj mundësohet që kujdesi prindëror të fokusohet te nevojat e fëmijës si dhe që interesi dhe mirëqenia e fëmijës të jetë në plan të parë, në rastet e Kujdestarisë dhe Konflikteve.

Me listën e këshilltarëve të pranuar ofrohet një gamë e gjerë e shërbimeve të këshillimit në gjithë Austrinë, e bazuar në standarde kualiteti dhe rekomandime për këshillim sipas § 95 Abs. 1a AußStrG.

Berater/in Rechtsträger Adresse Kontakt Beratungszeiten
Mag.rer.nat Ardjana Gashi Psychologische Beratung, Familienberatung Modecenterstraße 14
1030 Wien
ardiana2011@live.at
0699 190 55 99 2

MO: nach Vereinbarung
DI: nach Vereinbarung
MI: nach Vereinbarung
DO: nach Vereinbarung
FR: nach Vereinbarung
SA: nach Vereinbarung

Mag. Luljeta Fana-Long Psychologin und Familienberaterin Hans-Webersdorfer-Straße 37
5020 Salzburg
luljeta.fanalong@gmail.com
0676-5165156

MO: nach Vereinbarung
DI: nach Vereinbarung
MI: nicht geöffnet
DO: nach Vereinbarung
FR: nach Vereinbarung
SA: nicht geöffnet

Shqipe Pagarusha-Milo Shqipe P. Milo Bruno Marek Allee 17/6/16
1020 Wien
shp.milo@gmail.com
0699/10277406

MO: nach Vereinbarung
DI: nach Vereinbarung
MI: nach Vereinbarung
DO: nach Vereinbarung
FR: nach Vereinbarung
SA: nach Vereinbarung