Litauisch (Lietuvių kalba)

Konsultavimas prieš skyrybas, vykstančias abipusiu (sutuoktinių) susitarimu

Vadovaujantis Außerstreitgesetz (Įstatymas dėl teisme neginčytinų klausimų, toliau – AußStrG) 95 straipsnio 1a dalimi tėvams privaloma konsultuotis siekiant išsiaiškinti ypatingus nepilnamečių vaikų poreikius, kylančius dėl skyrybų.

Kindschafts‑ und Namensrechtsänderungs‑Gesetz (Teisinio vaiko statuso ir teisės į asmenvardžio pakeitimą įstatyme), 2013 metais papildytame AußStrG 95 straipsnio 1a dalimi, nustatyta, kad, prieš nustatant skyrybų pasekmes teisme, tėvams privaloma „konsultuotis su kvalifikuotu specialistu ar atitinkamoje įstaigoje ir išsiaiškinti ypatingus savo nepilnamečių vaikų poreikius, kylančius dėl skyrybų“ (cit. pagal §95 Abs. 1a AußStrG).

Taigi pagal šį įstatymą visos poros Austrijoje, siekiančios skyrybų abipusiu susitarimu, privalo konsultuotis dėl skyrybų pasekmių savo nepilnamečiams vaikams ir pateikti teismui šią konsultaciją patvirtinantį dokumentą.

Taip siekiama, kad globos ir rūpybos bylose būtų labiau atkreiptas dėmesys į vaiko poreikius, o teisminių ginčų dėl pagrindinio globėjo nustatymo ir teisių matytis su vaiku atveju dar didesnis prioritetas būtų vaiko interesai ir gerovė.

Pripažintų tinkamais konsultantų sąraše galima rasti pakankamai kokybės standartus atitinkančių ir rekomenduojamų specialistų. Taip užtikrinama plati konsultavimo pagal AußStrG 95 straipsnio 1a dalį pasiūla visoje Austrijoje.

Berater/in Rechtsträger Adresse Kontakt Beratungszeiten
Dr. Mag. Vaidilute Asisi Kinderpsychologisches Zentrum Mödling (Beratung auf Deutsch, Russisch, Litauisch) Friedrich Schiller-Str. 65
2340 Mödling
vaidile.asisi@chello.at
Webseite öffnen
+4369917213460

MO: nicht geöffnet
DI: nach Vereinbarung
MI: nicht geöffnet
DO: nicht geöffnet
FR: nicht geöffnet
SA: nicht geöffnet

Dr. Mag. Vaidilute Asisi Kinderpraxis (Beratung auf Deutsch, Russisch, Litauisch) Kupkagasse 6/2 (Eingang Krotenthallergasse)
1080 Wien
vaidile.asisi@chello.at
0699 17213460

MO: nach Vereinbarung
DI: nach Vereinbarung
MI: nach Vereinbarung
DO: nach Vereinbarung
FR: nach Vereinbarung
SA: nach Vereinbarung