Norwegisch (Norsk)

Mekling for foreldre i forbindelse med separasjon og samlivsbrudd

Mekling for foreldre etter §95(første setning 1a) Ausserstreitgesetz, meklingen gjeldende foreldre med barn under 18 år. Målet med meklingen er at foreldre skal forstå og ta hensyn til barns behov. 2013 ble det innført ny lov om barns rettigheter og retten om at endre sitt navn.

2013 ble det også innført ny lov om at „når ektefeller vil skilles og er enige om fordeling av eiendom og hvem som har foreldreansvar så må paret legge frem en meklingsattest, som beviser at foreldre har vært på mekling for at utforme avtaler som er til barnas beste.

Det betyr at det er lovpålagt at alle foreldre i Østerrike, som søker skilsmisse, som er enig i fordeling av eiendom og foreldreansvar, skal møte til mekling der ektefellene får informasjon om konsekvensene ved en skilsmisse.

Den skriftlige meklingsattesten (dokumentet) må fremlegges i domstol da skilsmissen trer i kraft. Målet med meklingen er at ha barnas beste i fokus, foreldreansvar, barnets interesser og hva som er bra for barna. Foreldre må være enig om foreldreansvar og medvetne om hva som kan lede til konflikt mellom foreldre.

Du finner alle autoriserte meklere i hele Østerrike under „Liste der anerkannten Beraterinnen und Berater. Alle meklere og dess tjenester har blitt nøye kontrollert og er under Østerrikes kvalitets standard, samt anbefales for mekling ved skilsmisse der begge parter er enig.

Berater/in Rechtsträger Adresse Kontakt Beratungszeiten
BA Stina Jandl Kindergärtnerin, Fachsozial Betreuuerin Behindertenarbeit, Sozialarbeiterin, Psychotherapeutin (in Ausbildung unter Supervision) Kerschham 26
5221 Lochen am See
psychotherapie@praxis-jandl.at
Webseite öffnen
+43 0664 4373187

MO: nach Vereinbarung
DI: nach Vereinbarung
MI: nach Vereinbarung
DO: nach Vereinbarung
FR: nach Vereinbarung
SA: nach Vereinbarung