Slowakisch (Slovenčina)

Sporadenstvo rodičov pred rozvodom dohodou

Poradentstvo rodičov podľa § 95 Abs. 1a AußStrG o špecifických potrebách ich maloletých detí pri rozvode.

Od platnosti Zákona o vzťahu detí k rodičom a práva na zmenu mena 2013 (Kindschafts- und Namensrechtsänderungs-Gesetz 2013) sú rodičia stojaci pred úpravou dôsledkov rozvodu na súde, povinní absolvovať poradenstvo „o špecifických potrebách ich maloletých detí, vzniknutých dôsledkom rozvodu. Poradca musí byť vhodná osoba alebo zariadenie“ (§ 95 Abs. 1a AußStrG).

Tým sa majú v procese stanovenia poručníka a v súdom určeného zverenia do starostlivosti dôrazne postaviť do popredia potreby, záujmy a blaho dieťaťa a to i v prípade možných konfliktov pri stretávaní sa s dieťaťom.

To znamená, že všetky páry v Rakúsku, ktoré sa snažia o rozvod dohodou, sú zo zákona povinné konzultovať s poradcom dôsledky rozvodu pre maloleté dieťa a súdu doložiť potvrdenie o absolvovaní poradenstva.

Zoznam uznaných poradcov podľa § 95 Abs. 1a AußStrG

Tu uvedení poradcovia a poradkyne sú uznaní k vykonávaniu povinného „Poradenstva pred rozvodom dohodou“ na základe Štandardov kvality vrátane odporúčaní podľa § 95 Abs. 1a AußStrG.

Vyhľadávanie je možné podľa miesta, reči a mena poradcu/poradkyne  alebo zariadenia. Zoznam má byť len orientačnou pomocou pre rodičov pri hľadaní; sudcovia a sudkyne môžu na základe vlastných predstáv oprávniť aj iných poradcov ako uznaných na prevedenie poradenstva v zmysle § 95 Abs. 1a AußStr.

Berater/in Rechtsträger Adresse Kontakt Beratungszeiten
Mag. Magdalena Sutter Institut für Ehe und Familie (IEF) Spiegelgasse 3/8
1010 Wien
office@ief.at
Webseite öffnen
01/515523658
01/5138958

MO: nach Vereinbarung
DI: nach Vereinbarung
MI: nach Vereinbarung
DO: nicht geöffnet
FR: nach Vereinbarung
SA: nicht geöffnet

MSc Erika Eidlitz Praxisgemeinschaft Hütteldorf 1140 Wien, Linzer Strasse 373/2
1140 Wien
erika@eidlitz.at
Webseite öffnen
+436503233650

MO: nach Vereinbarung
DI: nach Vereinbarung
MI: nach Vereinbarung
DO: nach Vereinbarung
FR: nach Vereinbarung
SA: nach Vereinbarung

Mag.a Libuša Kanov Mediation-Beratung Karl-Czerny-Gasse 4/13
1200 Wien
office@mediation-beratung.at
Webseite öffnen
+43 650 50 11 713

MO: nach Vereinbarung
DI: nicht geöffnet
MI: nach Vereinbarung
DO: nicht geöffnet
FR: nicht geöffnet
SA: nicht geöffnet

Mag. Marek Zeliska Rainbows Pinkafeld
7423 Pinkafeld
marek_zeliska@hotmail.com
067688144605

MO: nach Vereinbarung
DI: nach Vereinbarung
MI: nach Vereinbarung
DO: nach Vereinbarung
FR: nach Vereinbarung
SA: nach Vereinbarung

Mag. Dr. Renata Dohr Praxis Völkermarkter Ring 9
9020 Klagenfurt
renata.dohr@gmx.at
06645330713

MO: nach Vereinbarung
DI: nach Vereinbarung
MI: nach Vereinbarung
DO: nach Vereinbarung
FR: nach Vereinbarung
SA: nicht geöffnet

Mag. Michala Baumann Kacvinska Psychologische Praxis Sonnbergplatz 7/20
1190 Wien
michala.bewegungsgruppen@gmail.com
0699/19024324

MO: nach Vereinbarung
DI: nach Vereinbarung
MI: nach Vereinbarung
DO: nach Vereinbarung
FR: nach Vereinbarung
SA: nach Vereinbarung

BA Romana Besedova Romana Besedova, BA Martinstraße 14 Top 1
1180 Wien
romanabesedova@gmail.com
+43 681 10 35 37 60

MO: nach Vereinbarung
DI: nach Vereinbarung
MI: nach Vereinbarung
DO: nach Vereinbarung
FR: nach Vereinbarung
SA: nicht geöffnet

Mag. Stanislava Schraufek Merdinger Verein Fibel Fraueninitiative Bikulturelle Ehen und Lebensgemeinschaften Traungasse 1/3/9
1030 Wien
fibel@verein-fibel.at
Webseite öffnen
01/21 27 664

MO: nach Vereinbarung
DI: 10:00-17:00
MI: nach Vereinbarung
DO: 10:00-17:00
FR: nach Vereinbarung
SA: nicht geöffnet

Mag. Marek Zeliska RAINBOWS Manliusgasse 1
7540 Güssing
marek.zeliska@sos-kinderdorf.at
067688144605

MO: nach Vereinbarung
DI: nach Vereinbarung
MI: nach Vereinbarung
DO: nach Vereinbarung
FR: nach Vereinbarung
SA: nicht geöffnet

Dr. Mag. Lucie R.-Martinek Praxis GESUNDE PSYCHE Randersbergweg 688
5084 Großgmain
rambauske-martinek@gmx.at
Webseite öffnen
+43(0)650/8218488

MO: nach Vereinbarung
DI: nach Vereinbarung
MI: nach Vereinbarung
DO: nach Vereinbarung
FR: nach Vereinbarung
SA: nicht geöffnet

BA Romana Besedova ÖKIDS Österreichische Gesellschaft für Säuglings-, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie und Beratung Martinstraße 14 Top 1
1180 Wien
office@oekids.at
Webseite öffnen
01 9581240
019250832

MO: nicht geöffnet
DI: nicht geöffnet
MI: nicht geöffnet
DO: nicht geöffnet
FR: nicht geöffnet
SA: nicht geöffnet