türkisch

Çocuklar için anne baba bir ömür yüz yüze bakmak zorundadır. Ayrıldıktan sonra velayet ve görüş hakları konusunda eski eşlerin ortak bir karara varmaları genellikle zor bir süreçten geçer.

Anne babalar çocukların ihtiyaçları doğrultusunda anlaşmalara varamaz veya günlük yaşamları içerisinde çocuklar için gerekli olan düzeni oturtamazlarsa, mahkeme, § 107 Abs. 3 Z. 1 AußStrG[1] kanununa göre “Aile, Ebeveyn veya Eğitim Danışmanlığı” öngörebilir.

Bu “Aile, Ebeveyn veya Eğitim Danışmanlığı“ mahkeme tarafından şu şartlarda istenebilir:

  • velayet ve görüş haklarına dair anlaşmalar yerine getirilmezse
  • anne baba tutumu hakkında karşılıklı çatışmalar devam ederse
  • anne baba arasında iletişim bozukluğu veya işbirliği eksiliği varsa
  • çocukların gelişimine has temel ihtiyaçlarını fark edememe veya inkar etme durumunda
  • anne baba arasında artan, şiddetli geçimsizlik durumunda
  • ebeveynlerin birinin veya ikisinin, sorumluluklarını yerine getirebileceklerine dair şüpheli bir durum söz konusuysa

Mahkeme, danışmanlığın süresini belirler. Eğitim danışmanlığı anne babaya, mahkeme salonunun dışında, özel ve korunmuş bir alanda, çocukların ihtiyaçları hakkında konuşma imkanı sağlar. Hedeflenen, mümkün meretebe anne ve babanın bu danışmanlıklara birlikte katılıp, birlikte çözüm üretim yoluna girmeleridir.

Pedagoji ve Çocuk Psikolojisi uzmanları olarak, bu eğitim danışmanları https://www.trennungundscheidung.at/familien-eltern-oder-erziehungsberatung/berater/ anne babaları ortak bir hedefe yönlendirir: Çocukların İyiliği.

Önemli bilgiler:

Mahkeme onaylı „Aile, Ebeveyn veya Eğitim Danışmanları”nın listesi https://www.trennungundscheidung.at/familien-eltern-oder-erziehungsberatung/berater/ uygun bir danışman bulmayı kolaylaştırmaktadır. Hakim, § 107 Abs. 3 Z. 1 AussStrG kanun maddesinin öngördüğü eğitim danışmanlığı için, bu listede yer almayan başka danışmanları da yeterli kılabilir. 

– Mahkeme kararıyla öngörülen eğitim danışmanlığının maliyeti ebeveynler tarafından karşılanmalıdır. Aile, Ebeveyn veya Eğitim Danışmanlığı’nın, kalite standartları beyannamesine göre (§ 107 Abs. 3 Z. 1) saat başına 70 ile 120 Euro arasında bir ücret belirlenmiştir (vergi hariç).

– Hakim, velayet veya görüş hakları duruşmaları nedeniyle çocuğun üzerinde fazla yük tesbit ederse, çocuk için destek olacak bir psikolog (Kinderbeistand) öngörebilir. https://www.trennungundscheidung.at/kinderbeistand/.

Farklı disiplinlerden experlerin oluşturmuş olduğu kalite standartları beyannamesinde, § 107 Abs. 3 Z. 1 AussStrG kanun maddesince öngörülen “Aile, ebeveyn veya Eğitim Danışmanlığı” hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. 

[1] “Aile, ebeveyn veya Eğitim Danışmanlığı” § 107 Abs. 3 Z. 1