tschechisch - čeština

Poradenství rodičům před rozvodem dohodou

Poradenství pro rodiče podle § 95 odst. 1a AußStrG o specifických potřebách jejich nezletilých dětí při rozvodu.

Prostřednictvím nového § 95 odst. 1aAußStrG, zavedeného v rámci novely zákona o vztahu dětí k rodičům a práva na změnu jména z roku 2013 (Kindschafts- und Namensrechtsänderungs-Gesetz 2013) mají rodiče před rozhodnutím o důsledcích rozvodu před soudem „absolvovat poradenství s k tomu autorizovanou osobou či v příhodném zařízení ohledně specifických potřeb svých nezletilých dětí v důsledku rozvodu.

Toto znamená, že veškeré páry v Rakousku, jež se snaží o rozvod dohodou, jsou ze zákona povinny podstoupit poradenství ohledně důsledků rozvodu pro svá nezletilé děti a soudu potvrzením absolvování takového poradenství doložit.

Tímto se mají důrazně upřednostnit potřeby, zájmy a blaho dítěte při soudním projednávání ustanovení poručníka, svěření do péče a možných konfliktů při setkávání s dítětem.

Prostřednictvím zavedení seznamu autorizovaných poradců a poradkyň je v celém Rakousku k dispozici komplexní nabídka poradenských služeb, založená na standardech kvality, včetně doporučení na poradenství podle § 95 Abs. 1a AußStrG.

Beraterliste