schwedisch - svenska

Rådgivning för föräldrar som skiljer sej i samförstånd

Rådgivning för föräldrar efter § 95 (första meningen 1a,) Ausserstreitgesetz, rådgivningen gäller för föräldrar med barn som är under 18 år. Denna rådgivning är till för att föräldrar ska förstå och tillvarata barns behov.

2013 genomfördes en lagändring om barns rättigheter och rättigheterna att ändra namn. Då blev det även lag på att ”när ett gift par skiljer sej och är eniga i bodelningen och vem som har vårdnaden om barnen, så måste paret visa upp en bekräftelse på att föräldrarna har varit på rådgivning vad gäller barns behov som kan uppstå vid en skilsmässa. Rådgivningen ska ske av en person eller instutition som är lämpad för rådgivning“.

Det betyder att det är lag på att alla föräldrar i Österrike, som strävar efter en skilsmässa där paret är eniga i bodelningen och vårdnaden om barnen, måste gå på ett rådgivningssamtal där paret får information om vilka följder det har för barn när föräldrar skiljer sej. Det skriftliga dokumentet måste lämnas in till domstol den dag skilsmässan träder i kraft.

Vid denna rådgivning läggs fokus på barnens behov, vad gäller vårdnaden om barnen, barnens intressen och vad som är bra för barnen . Föräldrarna ska vara överens om vem som ska ha vårdnaden om barnen och medvetna om vad som kan leda till konflikt mellan föräldrarna.

Du hittar alla auktoriserade rådgivare i hela Österrike på „Liste der anerkannten Beraterinnen und Berater“. Alla rådgivare och deras tjänster har blivit kontrollerade och är underställda Österrikes kvalitets standard och dessa rådgivare kan rekomenderas för rådgivning vid skilsmässa i samförstånd.

Beraterliste