farsi - فارسی‎

Farsi (فارسی‎)

مشاوره قبل از طلاق توافقی

مشاوره والدین با توجه به بند ۱ پاراگراف ۹۵ در مورد نیازهای خاص فرزندان که ناشی‌ از طلاق والدین حاصل می‌شود

با توجه به بند ۱ پاراگراف ۹۵ که توسط قانون کودکان و تغییر نامها در سال ۲۰۱۳ معرفی‌ شده است ،والدین باید قبل از تنظیم طلاق در دادگاه در مورد نیازهای خاص فرزندان ناشی‌ از طلاق والدین با یک فرد یا موسسه مناسب مشورت نمایند

این به این معنی‌ می‌‌باشد که والدین در اتریش که خواهان طلاق توافقی هستند ،قانونا مسئولیت دارند که در مورد بررسی پیامدهای طلاق والدین برای کودکان از مشاوره بهره‌مند شوند و برای اطمینان موظف به ارائه یک تاییدیه به دادگاه می‌‌باشند .

به همین دلیل تمرکز دادگاه در مورد حق سرپرستی و مراقبت بر اساس نیازهای کودک تنظیم می‌شود و علاقه‌مندی و رفاه کودکان در مورد حق  سرپرستی و حق ارتباط با کودک در اولویت  قرار داده می‌شود

شما میتوانید با مراجعه به مشاوران ارائه داده شده در لیست از خدمات و پیشنهادات مشاوران ما در سراسر اتریش با توجه به بند ۱ پاراگراف ۹۵ بهره‌مند شوید.

Beraterliste