dänisch - dansk

Rådgivning før skilsmisse efter fælles overenskomst

Rådgivning til forældere efter § 95 Abs. 1a AußStrG vedrørende specielle behov resulterende af skilsmissen ved deres umyndige børn

Baserende på lovgivningen 2013 for slægtskab og navngivning, § 95 Abs. 1a AußStrG, er det pålagt forældrene før skilsmisseforhandlingen ved retten ”at indhente råd vedrørende deres børns specielle behov, resulterende af skilsmissen, hos en egnet person eller institution”.

Det betyder at alle ægtepar i Østrig som vil skilles efter fælles overenskomst er efter lov forpligtet at acceptere rådgivning med hensyn til skilmissens konsekvenser for umyndige børn og fremlægge bevis for retten, f. eks. et bekræftende dokument.

Dette skal hjælpe at værgemål processen tager mere hensyn til barnets behov og barnets interesser og velfærd står tydelig i forgrunden i tilfælde af konflikter vedrørende varetægts- og kontaktrettigheder foran retten.

Listen af accepterede rådgiver indeholder for hele Østrig et omfattende rådgivningstilbud med kvalitetsstandards som grundlag og anbefalinger for rådgivning efter § 95 Abs. 1a AußStrG.

Beraterliste