armenisch - Հայերեն լեզու

Միաձայն Ամուսնալուծման Խորհրդակցութիւն Ծնողքի խորհրդակցութեան Օրէնք. յօդուած 95 թիւ 1ա (§ 95 Abs.1a AußStrG)-ի համաձայն, ամուսնալուծման հետեւանքէն եկող՝ պահանջները դերահաս երախաներու համար: Այս օրէնքին (Kindschafts-und  amensrechtsänderungs-Gesetz 2013/ § 95 Abs.1a AußStrG) համաձայն, ծնողքի ամուսնալուծման հարցերը, դատարանի մը առջեւ.

պէտք է յատուկ անձէ մը կամ հաստատութենէ մը խորհուրդ առնուի՝ իրենց դերահաս երախաներուն համար: Այս կը նշանակէ՝ Աւստրիոյ մէջ ապրող բոլոր զոյգերը, որոնք կը ձգտին երկկողմանի համաձայնութեամբ ամուսնալուծուիլ. պէտք է խորհրդակցին, իրենց

դերահաս երախաներու կարիքներուն համար: Այս խորհրդակցութիւնը յատուկ անձէ կամ հաստատութենէ պէտք է վաւերացուի (Bestätigung) եւ ներկայացուի դատարան: Այսպէս, գլխաւոր կեդրոնացումը կ՛ուղղուի հանդէպ անպաշտպան երախաներու շահերուն եւ կարիքներուն: Ինչպէս նաեւ երախայի կապերն, շփումներն ու խնամքը դատարանի առջեւ կու գայ առաջին գծի վրայ: Բոլոր Աւստրիոյ մէջ, կառավարութեան կողմէ ճանչցուած խորհրդատուներու (կին եւ այր) ցանկով, կը տրամադրուի՝ որակաւոր հիմքերու վրայ յենուած բազմակողմանի խորհրդատուութեան առաջարկ (ըստ օրէնքի § 95 Abs. 1a AußStrG):

Beraterliste