persisch

در صورتی‌ که پدر و مادر بعد از جدایی و طلاق موفق به پیدا کردن راه حلی برای حق سرپرستی (حضانت) اطفال و همچنین تعیین زمان و مکان مشخص برای أطفال نشدند، محکمه(دادگاه) میتواند که طبق §۱۰۷ بند ۳ ز.۱ برای حل این مشکلات خانواده یا پدر و مادر یا کسانی‌ که مسئولیت تربیت کودک را به عهده گرفته ا‌ند را به شرکت در جلسات مشاوره مجبور نماید

محکمه(دادگاه) میتواند در موارد زیر دستور به شرکت در این جلسات را برای خانواده، پدر یا مادر یا کسانی‌ که مسوولیت تربیت طفل را به عهده گرفته ا‌ند را تعیین نماید:

 زمانی‌ که حق حضانت یا سرپرستی و دیدار با فرزندان رعایت نشود-

– زمانی‌ که تلاش والدین به برنامه ریزی برای نگهداری از اطفال به نتیجه نرسد-

-زمانی‌ که والدین نیازهای  کودک را نادیده میگیرند-

-زمانی‌ که اختلاف نظر و درگیری شدیدی بین والدین وجود داشته باشد(دعواهای شدید خانوادگی)-

-زمانی‌ که والدین یا یکی‌ از آنها توانایی تربیت  فرزند خود را نداشته باشند/باشد.-

محکمه(دادگاه) تعداد جلسات مشاوره را تعیین می‌‌نماید. جلسات مشاوره این امکان را برای پدر و مادر فراهم می‌کند که خارج از محیط محکمه(دادگاه)در مورد نیازهای اطفال  خود صحبت کنند.

به همین جهت بهتر است که پدر و مادر هر دو نفر در این جلسات شرکت کنند که بتوانند به یک راه حل مشترک برای این مشکل پیدا کنند.

مهم:

برای شرکت در این جلسات مشاوره به لیست تائید شده از طرف محکمه(دادگاه)مراجعه نمایید:

http://www.trennunundscheidung.at/familien-eltern-oder-erziehungsberatung/berater/

ولی‌ قاضی نظر خود را در تائید یا رد مشاور پیشنهادشده  خواهد داد.

هزینه‌های  مربوط به شرکت در جلسات مشاوره به عهده والدین می‌باشد.هزینه شرکت در این جلسات معمولا بین ۷۰ تا ۱۲۰ یورو (بدون مالیات) در هر ساعت در نظر گرفته شده است.

 اگر که قاضی تشخیص دهد که طفل به دلیل این مسائل تحت فشار قرار گرفته شده است، میتواند یک نفر به عنوان حامی‌ برای کودک در نظر بگیرد

http:www.trennungundscheidung.at/kinderbeistand