tuerkisch- turkçe

95 Abs. 1a AußStrG göre boşanma sonucunda reşit olmayan çocuklarda ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik danışmanlık

Velayet ve Gercekisimdegistirme yasası 2013 ile yürürlüğe giren § 95 Abs. 1a AußStrG kapsamında ebeveynler boşanmaları sonucunda reşit olmayan çocukların da ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara yönelik, bu konuda ehil kişi ya da kuruluşlardan danışmanlık almak durumundadırlar.

Buna göre Avusturya`da anlaşmalı boşanmaya karar veren bütün evli çiftler, yasal olarak boşanmanın reşit olmayan cocuklar açısından ortaya çıkarabileceği sonuclar ile ilgili danışmanlık almaya ve bu danışmanlığı mahkeme nezninde belgelemeye yükümlüdür.

Bu şekilde vasilik konusunda ki odak nokta, reşit olmayan çocukların ihtiyaçlarına yönelicek ve cocukların ihtiyaçları ve sağlıkları , mahkeme esnasında meydana gelen vesayet ve çocukları görebilme hakları konusunda ki çatışmaların etkisine maruz kalmayacaktır.

Resmi Olarak Tanınmıs Danışmanlar Listesi, belirlenmiş kalite standartları ve bu yönlü danışmanlıklar icin yapılmıs tavsiyelerle beraber § 95 Abs. 1a AußStrG kapsamında yapılacak danışmanlıklar  icin hizmete sunulmuştur.

Beraterliste