slowenisch - slovensčina

Svetovanje pred sporazumno ločitev

Svetovanje starsev po § 95 odstavek odstavka 1a *Izven spornega zakona* o značilnih potrebah njihovih mladoletnih otrok, kateri sledijo (so rezultat) iz ločitve.

Zkozi zakon § 95 1a oskrbništvo otrok in spremembo imena, kateri je bil ustanovljen 2013, se morajo starši udeležiti svetovanja posledic ločitve (razveze) pred sodnijo: *da dobejo primerne podatke o značilnih potrebah mladoletnih otrok, kateri sledijo iz ločitve, pri eni primerni osebi ali ustanovitvi (organizaciji).*

To pomeni, da je zakonsko zahtevano da se vsi pari v Avstriji, keteri prizdadevajo eno sporazumno ločitev, se udeležijo svetovanja, katere so posledice sporazmne ločitve za mladoletnike (mladoletne otroke) in morajo to proti (pri) sodišču dokazati, da predložijo potrdilo, katero je verodostojno.

Skozi to naj bi bil pogled v osredotočnosti negovalnih postopkih boj usmerjeno in jasnejše v ospredju, katere so potrebe in zanimanja ter dobro počutje otrok pri negovalnih in srečevalnih razporov – sporazumno dogovorjeno pred sodnišču.

Obširen seznam priznanih svetovalcev in svetovalk, na temelju zagotovljanja kakovosti skupaj z priporočilom za svetovanje § 95 od. 1a izven spornege zakona je prostovoljen in velja za celo Avstrijo.

Beraterliste